+48 797 725 742
biuro@alpiclub.pl

Oferta

FUNDACJA

Zapraszamy do skorzystania z Naszych usług w różnej formie:

  • Treningi Klubowe: sekcje narciarskie, rolkowe: Więcej informacji na INFO ALPICLUB
  • Zajęcia Indywidualne: Narciarskie, Rolkowe i inne
  • Wycieczki jednodniowe w Warszawie i okolicach
  • Szkolenia wyjazdowe zimowe i letnie (narciarskie, konne, rolkowe, rowerowe)
  • Przygotowanie sportowo-rekreacyjnych atrakcji na Imprezach Okolicznościowych

Zapraszamy do kontaktu: tel 797725742 lub mailowo biuro@alpiclub.pl

VOUCHERY:

Nie wiesz co kupić na prezent?

Chcesz zaangażować dzieci z różnych środowisk do aktywnego spędzania czasu, skontaktuj się z Nami, chętnie przygotujemy ofertę Voucherów na Twoją imprezę.

Regulamin korzystania z voucherów:

1. Wystawcą Voucherów jest Fundacja AlpiClub z siedzibą Warszawa 02-777, Ul. Polinezyjska 4 m 5 , NIP-9512471842, zwana dalej Fundacją.

2. Nabywca – osoba fizyczna, prawna lub firma / przedsiębiorstwo posiadająca Voucher wystawiony przez Fundację.

3. Voucher może być wykorzystany jedynie w całości

4. Vouchery przeznaczone są do wykorzystania na zajęcia rekreacyjno-sportowe, grupowe oraz indywidulane, organizowane w ramach działalności Fundacji zgodnie z opisem Vouchera.

5. W przypadku Voucherów z określoną w PLN wartością nominalną, Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej jego wartości.

6. Voucher może być zrealizowany tylko i wyłącznie na zajęciach z oferty Klub Sportowy Alpi Club

7. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.

8. Vouchery mają określony termin ważności.

9. Voucherów nie można wymieniać na środki pieniężne.

10. . Fundacja Alpi Club nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.

11. Fundacja AlpiClub może odmówić realizacji vouchera w przypadku, gdy zachodzą wątpliwości odnośnie pochodzenia lub autentyczności Vouchera.

12. Realizacja Vouchera możliwa jest w formie bezpośredniej dla osób pełnoletnich oraz przez opiekunów prawnych dla osób niepełnoletnich po wcześniejszym uzgodnieniu terminu realizacji Vouchera pod nr tel 797725742 lub mailowo biuro@alpiclub.pl

13. Wykorzystując Voucher w procesie zamówienia usługi użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu zajęć organizowanych przez Fundację AlpiClub oraz zaakceptował jego postanowienia w szczególności dotyczących bezpieczeństwa.